2021 AGİ oranları açıklandı! Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan…

Yeni yılda milyonlarca çalışana verilecek olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranları belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak rakamları belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirdi. TÜİK tarafından komisyona sunulan 2021 AGİ oranlarında yüzde 20’lik değişim oldu. Buna göre; evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışanın 297,98 TL’lik AGİ oranı 2021’de 357,57 TL olacak. Peki yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak? İşte 2021 zamlı AGİ oranları…

 

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak. İşte yüzde 20 zam yapıldığında 2021 AGİ tablosu şu şekilde olacak:                                      

AGİ HESAPLAMA TABLOSU 2020 AGİ 2021 AGİ
Bekar 220,73 TL 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan   264,87 TL 317,84 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 357,57 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu  375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu  375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışan  220,73 TL 264,87 TL 
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 304,59 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 344,32 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 423,79 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ’Sİ ARTACAK

 

 

TÜİK’İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda düzenlenecek.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50’si,

  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,

  • Üçüncü çocuk için %10’u

  • Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI VAR

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir