2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi 116 memur alımı yapacak! Mühendis ve memur başvuruları…

ÖSYM KPSS tercihi müracaat kaidesi kontenjan ve takımlar aşikâr oldu! (KPSS 2020/2 tercih kılavuzu)

GALERİNİN DEVAMI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yeni yıl ile birlike lisans mezunlarından 116 memur alımı yapacak. ÖSYM tarafından açıklanan 2020/2 KPSS tercih kılavuzu ile birlikte alımlara dair ayrıntılarda belirlendi. İstanbul, Ankara, Samsun, Isparta, Iğdır, Muş , Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere DHMİ bünyesinde çalışacak öteki birçok vilayette alımlar yapılacak. 4 yıllık üniversite mezunları Eylül ayında gerçekleştirilen KPSS lisans imtihanından aldıkları P93 puanları ile müracaat yapabilecek. Pekala Devlet Hava Meydanları İşletmesi memur alımı müracaat kuralları neler? İşte 116 memur alımı müracaat ekranı…

 

 

2021 DHMİ MEMUR ALIMI MÜRACAATLARI NE VAKİT SONA ERECEK?

Ölçme Seçme ve Mekanleştirme Merkezi tarafından 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur alımı müracaatında bulunacak adaylar 7 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat yapabilecek. Yayınlanan özellikle  kılavuzda müracaatların uzatılmayacağı tabiri yer aldı. 

 

 

Lisans kısımlarından mezun olan adaylar aşağıda bulunan direkt adres üzerinden yahut ÖSYM Aday Süreçleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak tercihte bulunabilecek. Aşağıda bulunan tablolar üzerinden takımlara ve ayrıntılı kontenjanlara ulaşabilirsiniz.

İşte kılavuza nazaran yapılacak 116 kişilik alımdaki açık takımlar;

APRON MEMURU

ARFF MEMURU

MEMUR

MÜHENDİS

STAJMEKAN AIM MEMURU

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

2.2.ARFF MEMURU (İTFAİYECİ)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin ARFF Memuru (İtfaiyeci) durumunu tercih edecek adayların aşağıdaki kaideleri da taşımaları gerekmektedir:
a) En az 1.65 metre uzunluğunda olmak.

b) Uzunluk uzunluğunun santimetre olarak söz edilen kıymetinin son iki sayısından en çok 10 fazla yahut 15noksan kilo yükte olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.)

c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.

d) Çok ruhsal hassaslık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklardan rastgele birine yakalanmamış olmak.

e) “c” ve “d” unsurlarında belirtilen bedensel ve ruhsal yapı ile yurdun her mekaninde ARFF (Hava

Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak vazife yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet yahut üniversite hastanelerinden “Sağlık Kurulu” raporu almış olmak

MÜRACAAT İÇİN GENEL KURALLAR NELER?

İlan edilen takım yahut konumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru yeterince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan takım ve konumlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek yahut sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Uygar Kanununun 12 nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almak kuralıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih süreçlerinin son günü prestijiyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli kabahatler hariç olmak üzere, ağır mahpus yahut 6 aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı kabahatten yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden ötürü hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik koşulunu taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Fakat, yoklama kaçağı yahut bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi misyonun devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının mani olacağına resmi sıhhat heyetlerinden alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Misyonunu yapmalarına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mani ile engelli olmamak. (Hangi vazifenin yapılmasına, hangi bedensel mani yahut akıl hastalığının mani olacağına resmi sıhhat konseylerinden alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek takım yahut durumlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir