Dünya Gençliği hakkında çarpıcı sonuçlar

Yaklaşık 500 milyon olan dünya genç nüfusunun yaklaşık yüzde 29’unun İİT üye devletlerinde yaşıyor. İslam dünyasındaki gençliğin durumunu derinlemesine pahalandıran rapor, globalleşmeden kaynaklanan süratli kültürel değişimler ve bilhassa dijital çağın getirdiği ömür stilleri, gençler açısından yeni bir sürece işaret ediyor. Rapor, İİT üye devletlerindeki gençlerin hala dijital dünyaya hudutlu erişime sahip ve teknolojik yenilikten, eğitime ulaşmaya kadar uzanan fırsatlardan yararlanma açısından başka ülkelere kıyasla daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koyuyor.

 

 

İİT üye ülkelerindeki gençliğin ekonomik, toplumsal ve siyasal durumunu inceleyen rapor, eğitim-öğretim, istihdam-girişimcilik, siyasi-sivil iştirak, sağlık-ruh sıhhati, kültürel durum ve pahalar üzere gençlerin refahına ait temel alanların yanında gençlerin eğitiminin sonuçlarını incelemek için gençlik okuryazarlığı oranları, lise kayıt oranları ve milletlerarası öğrenci hareketliliği üzere temel göstergeler de değerlendirildi.

İki kısımdan oluşan İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu 2020 Gençliğin Ekonomik İştirakinin Arttırılması raporu, birinci kısımda dört temel alan olan Eğitim ve Maharet Geliştirme; İstihdam ve Girişimcilik; Sıhhat ve Refah; ve Toplumsal İştirak inceleniyor. Raporun ikinci kısmında ise, İİT Üye Devletlerinde gençliğin temel meselelerini ortaya çıkarmak ve gençliğin durumunu düzgünleştirmeye yönelik siyaset teklifleri sağlamak için gençlerin düşük ekonomik iştirakine odaklanıyor.

 

 

GENÇLERİN YÜZDE 17,7’Sİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

İİT üyesi devletler eğitim ve maharet alanında değerli başarılara imza atmış olmasına karşın, gençlerin hala yüzde 17,7’si okuma yazma bilmiyor. İİT Üye Devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gençlere yönelik kaliteli eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek için tesirli siyasetler üretmesi gerekiyor.

HEM İŞSİZ, HEM İŞGÜCÜNE İŞTİRAKİ DÜŞÜK

Rapora nazaran, İİT üyesi ülkelerde gençler, yüksek işsizlik, düşük işgücü iştiraki ve gençlerin girişimciliğe hudutlu iştiraki dikkat çekiyor. Raporda genç nüfus işsizlik oranı yüzde 13,9 iken, dünya genç nüfusunda bu oran, yüzde 11,8. Gençlerin işgücüne iştiraki açısından, İİT Üye Devletlerinin ortalaması yüzde 38,7’de kalırken, dünya ortalaması yüzde 41,4’ün hayli altında kalıyor.

Toplumun gelişimi ve ilerlemesini gösteren kıymetli bir ölçü olan sıhhat ve refah, gençlerin karşılaştığı en önemli sıhhat meselelerine değinen raporda üretken ve yapan marifetlerinin ekonomilerine ve toplumlarına katkıda bulunmasını engellediği ortaya konuluyor.

Çeşitli kültürel, politik, ekonomik ve toplumsal bahisler nedeniyle, İİT Üye Devletlerinde gençlerin iştirakinin öteki ülke kümelerinden daha düşük olduğu ortaya konan raporda, siyasi istikrarsızlıklar, devam eden çatışmalar, klâsik eski bakış açıları ve sivil toplum kuruluşlarının sonlu gelişimi, gençlerin tesirli toplumsal iştirakini engelleyen ana nedenlerden kimileri olarak sıralanıyor.

GENÇ BAYANLARIN ÜÇTE BİRİ İSTİHDAM, EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE FAAL DEĞİL

İşgücü piyasasında gençler için imkanların sonlu yahut yetersiz olması durumu olan ekonomik hareketsizliğin dünyada gençler ortasındaki oranı yüzde 58,6 iken, İİT Üye Devletlerindeki gençlerde bu oran yüzde 61,3 olduğu ortaya çıkarıldı. İİT Üye Devletlerinde, 2019’da ortalama gençlerin yüzde 24,1’i istihdam, eğitim yahut öğretimde yer almadığını ortaya koyan rapor,  İİT Üye Devletlerinde genç bayanların üçte birinden fazlasının (% 34,5) ne istihdam, ne eğitim ne de öğretimde faal rol almadığını gösteriyor

Çalışma alanlarında sonlu genç hareketsizliği, İİT Üye Devletlerinin gelişimi ve büyümesi üzerinde önemli tesirlere sahip olduğunu ortaya koyan rapor, gençliğin ekonomik iştirakinin nasıl artırılacağına özel dikkat gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

RAPOR, GENÇLİK STRATEJİSİNİN TEMELİ

İİT Gençlik Araştırmasının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler için kıymetli bilgiler ortaya koyduğunu söyleyen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Lideri Taha Ayhan, şöyle dedi:

“Bazı üye devletler, gençlerin ekonomik iştirakini artırmak için halihazırda özel programlar ve siyasetler geliştirmiştir. Hatta bu programlardan ve siyasetlerden kimilerinin öteki üye devletler tarafından kullanılabilecek muvaffakiyet öyküleri yahut en âlâ uygulamalar olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıyeten, kimi üye devletler, gençlerin ekonomik iştirakini artırma eforlarını daha da destekleyebilecek İİT Gençlik Stratejisini uygulamaya başlamıştır.”

AYHAN: “İİT GENÇLERİNE PAHA KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu araştırmalarının ICYF’in gelecek planlarına değerli katkıları bulunduğunu ve Gençlik Stratejisi ile pandemiye karşın çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Ayhan, “İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” sonuçları temelinde yapılandırılan 2021 Stratejik Planı çerçevesinde, global ölçekte gençlerin güçlendirilmesine  yardımcı olmak için kültür, gençlik gelişimi, ekonomik kalkındırma, çevre(doğa), networking, toplumsal farkındalık, sanat olmak üzere 7 öncelik alanı belirlediklerini anlattı.

Son iki yılda İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak 30 MOU ve İşbirliği Protokolü, 4 İİT Üye Devlet Bakanlıkları İle İkili Mutabakatlar, 10 Memleketler arası kurum, 8 üniversite, 4 STK ve 4 Devlet kurumu ile mukavele imzaladıklarını anlatan Ayhan konuşmasına şöyle devam etti:

“2019’dan beri ulaştığımız genç sayısına bakınca gurur verici bir tablo çıkıyor. Bugüne kadar projelerimize müracaat sayısı 80 bin 150; programlarımıza katılmış ve eğitim görmüş genç sayısı 11 bin 865; online programlarımızın izlenme sayısı 620 bin 750 ve toplamda projelerimiz aracılığıyla ulaşabildiğimiz genç sayısı 5 milyon 437 bin 362. Bu bizim için çok gurur verici bir sonuç olmakla birlikte bizi daha çok Müslüman gence ulaşmak için teşvik eden, heveslendiren bir sonuç tıpkı vakitte. Gençlerimizin parlak geleceği, onların yeteneklerine, öğrenme kapasitelerine olduğu kadar aldıkları kaliteli eğitime, bilime ve teknolojiye yapılan akıllı yatırıma bağlıdır. İnanıyorum ki, bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da göstereceğimiz gayretlerimizle ve destekçilerimizle işbirliği içinde, tüm problemleri ve zorlukları aşabiliriz. Gençlerimiz bizim bugünümüz ve geleceğimizdir.”

SESRIC Genel Koordinatörü Nebil Dabur rapora ait, “Ana bulgularımızda, İİT ülkelerindeki gençler kayda kıymet bir ilerlemeye işaret ediyor. Ortalamayı ele aldığımızda iktisat, eğitim, sıhhat ve toplumsal iştirak alanlarında gelişmeler kaydedilmiştir. Raporun İİT ülkelerindeki gençlerin umutlarını ve hayallerini anlamak ve onların ekonomik ve toplumsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik siyaset ve programlar geliştirmek için eksiksiz bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir