Esnafa hibe ve kira takviyesi bildirimi yayımlandı

Salgına ait kısıtlamalar münasebetiyle işleri etkilenen esnafa yönelik sunulan hibe ve kredi takviyesiyle ilgili ayrıntıları içeren bildirim yayımlandı.

Bildiriye nazaran dayanak programı kapsamında hibe takviyesi; gelir kaybı dayanağı ve kira dayanağı olmak üzere iki formda sağlanacak. Takviye programının mühleti, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen müddette müracaatların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Ticari çıkarları kolay adapta tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası hibe takviyesi sağlanacak.

Gelir kaybı dayanağından faydalanabilecek gerçek şahısların vergi sicil kayıtlarına nazaran temel faaliyetlerini yürüttükleri iş mekanlerinin kira olması halinde, bu şahıslara büyükşehir belediyelerinin bulunduğu mekanlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, başka mekanlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira dayanağı verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira takviyesi fiyatının altında olması durumunda iş yeri kira fiyatı kadar kira dayanağı ödenecek.

Müracaatlar e-devlet üzerinden alınacak

Dayanak programından, 14 Aralık 2020 tarihinden evvel (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari karları kolay yordamda tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen bölümlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yeniden bu tarih prestijiyle esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Takviye programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tarifleri müracaat tarihinden evvel Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıyeten yazılı duyuru yapılmayacak.

Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tarif değişikliği yapanlar hibe dayanağından yararlanamayacak.

Ticari yararları kolay metotta tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe dayanağından vergi sicil kayıtlarındaki temel faaliyet konusu üzerinden bir defa faydalanabilecek

Takviye müracaatında bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, müracaatta bulunanlar bir iş yeri için kira dayanağından faydalanabilecek.

Hibe takviyesinden faydalanılan periyotlarda vergi mükellefiyeti aktif olarak devam etmelidir. Dayanak müracaatında bulunanın gayri aktif olduğunun anlaşılması durumunda bu şahıslara takviye ödemesi yapılmayacak.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzeri nitelikteki takviyelerden faydalanılması, bu takviye programından faydalanılmasına pürüz teşkil etmeyecek.

Takviye müracaatları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. Müracaatta bulunan tarafından müracaat ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Kira dayanağı müracaatında bulunanlardan, müracaatta bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini müracaat esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira takviyesi ödemesi yapılmayacak.

Takviye programı müracaat müddeti, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen müracaatlar hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz müracaatının Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yanıt verilecek. Takviye müracaatının uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına takviye ödemesi yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir