“Gerilimi artırıyorsunuz”

1- Futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki TFF ve bağlı şuralarına olan itimat önemli biçimde sarsılmıştır.

2- Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini lisana getirme uğraşlarına zebep olmaktadır.

3- Sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen biçimde tansiyonu artırmaktadır.

4- Yaşanan bu gelişmelerle Türk futbolunun genetiği bozulmuştur.

5 – Toplumsal açıdan da onarılmayacak yaralar açtığını. düşünmekteyiz.

6- FIFA etik koda alışılmamış olarak çalışma hayatlarında ast-üst ilgisi içinde olan şahısların federasyonda da farklı misyonlarda yer aldığı bilinmektedir.

7- Kurullarınızın aldığı kararların gerekçesiz olması hukukun bağımsızlık unsuru ile çelişmektedir.

8- Sportmenliğe karşıtlık üzere cezaya temel teşkil eden kavramlarının çerçevesinin aşikâr olmaması hukukun bağımsızlık prensibi ile çelişmektedir.

9 – TFF’ye bağlı yargı kurumlarının genel şura tarafından seçilmesi mekanine idare heyeti tarafından atanması da hukukun bağımsızlık ilke- si ile çelişmektedir.

10- Bu konular göz önüne alındığında Spor Yargı Sistemimiz başta olmak üzere TFF ve bağlı konseylerinin FIFA tarafından belirlenen prensipler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini’nin tavsiye kararlarında önerilen sistemsel ve ilkesel değişiklikler bir an evvel yapılmalıdır.

11- Bu konuda Trabzonspor’un FİFA nezdinde yürüttüğü haklı çabayı desteklediğimizi bilgilerinize arz ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir