Hitit Üniversitesi: Vekaleten atanan rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, üniversite hakkında medyada yer alan haberlerin bilgi kirliliği oluşturduğu belirtildi.

Medyada kullanılan “tutarsız ifadeler” karşısında açıklama yapma gereği duyulduğuna işaret edilerek, HİTÜ’nün 2006’da kurulduğu ve URAP 2020 değerlendirmesinde Türkiye’de 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite ortasında 11’inci sırada yer aldığı vurgulandı.

On bir fakülte, 7 meslek yüksekokulu ile birer enstitü ve yüksekokula sahip üniversitenin 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiği aktarılan açıklamada, HİTÜ’de, YÖK tarafından 2020 yılı başında Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma projesinin kabul edilmesinin akabinde savunma, sıhhat ve besin teknolojileri alanlarında AR-GE ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmaların büyük bir uğraşla yürütüldüğünün altı çizildi.

Üniversitenin mühendislik, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, tıp, hoş sanatlar tasarım ve mimarlık, sıhhat bilimleri ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kurulma kararları evvelki yıllarda alınmış olmasına karşın altyapı çalışmaları tamamlanamamış ve hasebiyle akademik işçisi ve şimdi öğrenci kontenjanı bulunmayan turizm, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinin pasif pozisyonda olduğunu belirtildi.

Faal fakültelerin bünyesinde dekan olarak atanma koşulunu sağlayan profesörlerin ortasından atamaların Yükseköğretim Şurasının (YÖK) onayına sunularak yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Görevlendirmelerin, yönetimde hizmetlerin sürekliliği prensibi mucibince belirlenen yükseköğretim mevzuatına uygun bir biçimde, acil durumlarda idare süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Genç bir üniversite olarak bir yandan kurulmuş olan ünitelerin idari ve akademik altyapısını güçlendirme, başka yandan yeni akademik üniteler kurma çalışmalarının tüm süratiyle devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Bu bağlamda üniversitemizde vekaleten yürütülen dekanlık vazifeleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları konusunda ise gerekli teşebbüsler sürdürülmektedir. Sonuncu olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir biçimde yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan şahıslar ve mecraları tüzel haklarımız gizli kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Hürmetlerimizi sunarız.” 

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir