Hitit Üniversitesi: Vekaleten dekanlık görevleri için herhangi bir ek ödeme yapılmamakta

Çorum Hitit Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olan, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kısmı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in dört farklı fakülteye dekan vekili olarak atanmasına rağmen gelen tenkitlerin akabinde üniversiteden açıklama geldi. Açıklamada, “Rektör yardımcıları tarafından yürütülen kelam konusu vekaleten dekanlık vazifeleri için kendilerine rastgele bir ek ödeme yapılmamaktadır” denildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden vekaleten görevlendirmelere ait açıklama geldi.  Açıklamada, medyada kullanılan “tutarsız ifadeler” karşısında açıklama yapma gereği duyulduğuna işaret edilerek, HİTÜ’nün 2006’da kurulduğu ve URAP 2020 değerlendirmesinde Türkiye’de 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite ortasında 11. sırada yer aldığı vurgulandı. On bir fakülte, 7 meslek yüksekokulu ile birer enstitü ve yüksekokula sahip üniversitenin 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiği aktarılan açıklamada, HİTÜ’de, YÖK tarafından 2020 yılı başında Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma projesinin kabul edilmesinin akabinde savunma, sıhhat ve besin teknolojileri alanlarında AR-GE ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmaların büyük bir uğraşla yürütüldüğünün altı çizildi.

Üniversitenin mühendislik, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, tıp, hoş sanatlar tasarım ve mimarlık, sıhhat bilimleri ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kurulma kararları evvelki yıllarda alınmış olmasına karşın altyapı çalışmaları tamamlanamamış ve hasebiyle akademik işçisi ve şimdi öğrenci kontenjanı bulunmayan turizm, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinin pasif pozisyonda olduğunu belirtildi.

Etkin fakültelerin bünyesinde dekan olarak atanma koşulunu sağlayan profesörlerin ortasından atamaların Yükseköğretim Şurası’nın (YÖK) onayına sunularak yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“İstifa nedeniyle boşalan fakültelerimizde ise akademik ve idari süreçlerin aksamaması için bu fakültelerdeki mevcut profesör takımındaki çalışma arkadaşlarımız ortasından vekaleten atamalar yapılmış olduğu üzere, kimilerinde da en son atama yapılıncaya kadar mevzuat uyarınca YÖK onayına sunularak, rektör yahut rektör yardımcılarının uhdesinde dekanlık vazifesi vekaleten yürütülmektedir. Kamuoyunu meşgul eden ve üniversitemizde yürütülen süreçlere dair bilgi kirliliğine yol açmış olan mevzu, geçtiğimiz hafta fen-edebiyat fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifa sonrası yapılan görevlendirmeyle ilgilidir.”

Görevlendirmelerin, yönetimde hizmetlerin sürekliliği prensibi mucibince belirlenen yükseköğretim mevzuatına uygun bir halde, acil durumlarda idare süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“YÖK’ün onayına sunularak rektör yardımcılarımızdan birinin uhdesine süreksiz olarak vekaleten dekanlık misyonu verilmiştir. Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan öbür bir konu ise son üç yıldır yalnızca hoş sanatlar alanına öğrenci kabul ettiğimiz Hoş Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının kuruluşundan beri vekaleten bir rektör yardımcımızın uhdesinde bulunması ile alakalıdır. Bu fakültemizde mimarlık kısmı pasif pozisyonda olup, mimarlık alanında üniversitemizde hiçbir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca birebir formda Sıhhat Bilimleri Fakültemizin Dekanlığı başka rektör yardımcımızın uhdesinde yürütülmektedir. Rektör yardımcıları tarafından yürütülen kelam konusu vekaleten dekanlık vazifeleri için kendilerine rastgele bir ek ödeme yapılmamaktadır.”

Genç bir üniversite olarak bir yandan kurulmuş olan ünitelerin idari ve akademik altyapısını güçlendirme, başka yandan yeni akademik üniteler kurma çalışmalarının tüm süratiyle devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu tabirlere yer verildi:

“Bu bağlamda üniversitemizde vekaleten yürütülen dekanlık misyonları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları konusunda ise gerekli teşebbüsler sürdürülmektedir. Sonuncu olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir formda yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan şahıslar ve mecraları hukuksal haklarımız gizli kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Hürmetlerimizi sunarız.”

TIKLAYIN – Hitit Üniversitesi’nde 4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı Prof. Şimşek: Bunlar benim için ekstra yük, hiçbir maddi getirisi yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir