“Kadın istihdamında 571 bin kayıp var”

Koronavirüs pandemisinin bayanların ağır çalıştığı kesimlere büyük hasar verdiğini açıklayan Türkiye Bayan Teşebbüsçüler Derneği (KAGİDER), ” “TÜİK işgücü bilgilerine nazaran Kasım 2019 – Kasım 2020 periyodunda işgücündeki bayan sayısında 840 bin, istihdamdaki bayan sayısında ise 571 bin kayıp olmuştur. 2023 yılında bayanların istihdama iştiraki için yüzde 41 amacı belirlenmişken, ne yazık ki bu oran son bilgilerle yüzde 26’ya inmiş bulunmaktadır” dedi. Hem bayan istihdamının korunması için hem de bayan cinayetlerine karşı karar alıcılara davette bulunan KAGİDER’in açıklamasında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bayanın iktisatta, bilimde, toplumsal hayatta ve siyasette güçlendirilmesi ülkemizin geleceği için hayati değere sahiptir” denildi.

KAGİDER bayanların iş hayatındaki yerini ve tekliflerini yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada pandeminin olumsuz tesirlerinden bahsedilirken, “Yeni periyoda başlarken, geride bırakmakta olduğumuz devrin yarattığı hasarın tahlilini hakikat yapmak zorundayız” denildi.

KAGİDER açıklamasında şu tabirler yer aldı:

Kayıt dışı çalışıyorlar

“Küresel araştırma raporları Covid-19 pandemisinin iktisat ve ticaret üzerindeki sonuçlarından bayanların erkeklerden daha fazla oranda etkilendiğini ortaya koymuştur. Bunun en kıymetli nedeni, pandemiden bilhassa etkilenen kesimlerde bayanların yoğunluklu olarak istihdam edilmesi ve kayıt dışı çalışanların birçoklarının bayan olmasıdır. Özellikle uzaktan çalışma imkanının bulunmadığı durumlarda bayanların istihdamı olumsuz etkilenmiştir.”

Öncelikli alınması gereken dört temel aksiyona karar vericileri davet eden KAGİDER, bunları şu biçimde sıraladı:

1 – Bayan istihdamını Covid-19 tesirinden korumak ve bayan girişimcilerin bu devirde ayakta kalmalarını sağlamak için gerekli tedbirler süratle alınmalı, destek/hibe ve teşvik programları hemen uygulamaya konulmalıdır.

2 – Bayan cinayetleri ağır bir hatadır ve asla kabul edilemez. Yazılı ve görsel medyaya günde 3-4 bayan cinayetinin yansıdığı bir ortamda bu kabahat en ağır halde cezalandırılmalı ve cezalar hiçbir biçimde hafifletilmemelidir. Kısaca İstanbul Kontratı olarak bilinen Bayanlara Yönelik Şiddet ve Konut İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çaba Hakkındaki Avrupa Kurulu Mukavelesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanun faal bir halde uygulanmalıdır.

3 – Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkokuldan başlayarak Ulusal Eğitim müfredatına alınmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünü benimsemiş ve özümsemiş bireyler yetiştirilmelidir.

4 – Pandemi tesiriyle süratle dijitalleşen yeni dünyaya bayanları hazırlamak her zamankinden daha büyük değer taşıyor. Bu alanda bayanların önlerindeki pürüzler kaldırılmalı ve ülkemizde bayanın bilim Ve teknolojide daha çok varlık göstermesi teşvik edilmeli.”

İstihdamdaki bayan çalışan gayeleri bir türlü tutmuyor

Bayanların iş hayatında yaşadıkları kaybın TÜİK istatistiklerinde görüldüğünü söz eden KAGİDER açıklamasında, “TÜİK işgücü bilgilerine nazaran Kasım 2019 – Kasım 2020 periyodunda işgücündeki bayan sayısında 840 bin, istihdamdaki bayan sayısında ise 571 bin kayıp olmuştur. 2023 yılında bayanların istihdama iştiraki için yüzde 41 amacı belirlenmişken, ne yazık ki bu oran son datalarla yüzde 26’ya inmiş bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bayanın iktisatta, bilimde, toplumsal hayatta ve siyasette güçlendirilmesi ülkemizin geleceği için hayati değere sahiptir” denildi.


TIKLAYIN – TÜSİAD Lideri: Bayana yönelik erkek şiddeti ve bayan cinayetleri insanlık kabahatidir

TIKLAYIN – AHİD’den şiddete uğrayan bayanlara hukuksal ve ruhsal dayanak

TIKLAYIN – 22 vilayetten 23 işkolundan 680 bayan anlattı: “Tedbir lafta, molalar rafta, yemek ayakta!”

TIKLAYIN – 65 günde 67 bayan öldürüldü!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir