Kadının üreteceği tüm değerlere ihtiyacımız var

 

Tuncay Özilhan

Anadolu Kümesi olarak Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olmak için çıktığımız seyahatte en kıymetli önceliğimiz her vakit insan. Toplumda her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereği ve en değerlisi temel insan hakkı olarak görüyoruz. Bilhassa bayan gücünün katma bedelinin farkındalığı konusundaki çalışmaları odağımızda tutuyoruz. 2012 yılında Dünya Ekonomik Platformu ve T.C. Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı liderliğinde; Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’ndaki ekonomik iştirak ve fırsatlar uçurumunu yüzde 10’a kadar azaltmak emeli ile hazırlanan İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladık. Ayrıyeten tüm uygulama ve süreçlerimizde ayrımcılığa müsaade vermeyeceğimizi taahhüt ettiğimiz Anadolu Kümesi Fırsat Eşitliği Politikası’nı oluşturduk. “İşe alımlarda ve çalışma hayatları mühletince çalışanlarımıza yaş, cinsiyet, ırk, din, lisan, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, uygar, toplumsal yahut ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere iştirak ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmayız” prensibiyle çalışıyoruz. 

Anadolu Kümesi olarak tüm çalışanlarımızın karimekan fırsatlarından eşit oranda yararlanabilmeleri ismine gerekli alan, sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Türkiye’nin hem en fazla bayan çalışana hem de en fazla bayan yöneticiye sahip holdinglerinden biriyiz. Tüm Küme şirketlerimiz bayanların üretim süreçlerine iştirakinin kalkınmanın kuralı olduğuna inanan bir anlayışla, bu alanda dikkat cazibeli sayılara ulaşan projeler geliştirip sürdürüyor. Bugün Kümemizdeki bayan çalışan oranı yüzde 33’e, bayan yönetici oranımız ise yüzde 31’e ulaştı. Adel Kalemcilik, Anadolu Sıhhat Merkezi ve AND Gayrimenkul şirketlerimizin genel müdürlük durumlarındaki bayan yöneticilerimiz genç bayan çalışma arkadaşlarımıza rol model olarak ilham veriyorlar. Tüm çalışanlarımıza niteliklerini geliştirmeleri için kapsamlı eğitim programları sunuyoruz. Bayan çalışanlarımızın bilhassa yenilikçilik ve inovasyon alanında faal rol üstlendiklerini görüyor ve bu alanlardaki katkılarının daha da gelişmesi için projeler üretiyoruz.

Bayanın yarattığı kıymet konusunda farkındalığı artırma yolundaki çalışmalarımıza ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Eşit temsiliyet hakkına sahip bayanların oluşturduğu kıymetin ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladığına ve sağlayacağına inanıyoruz. Kümemizin bayan istihdamına ve bayanın idaredeki temsiliyet ve tesirinin artırılmasına yönelik çalışmaları bizi güçlü kılıyor. Daha daima birlikte yapmamız gereken çok şey var. Uygar, kalkınmış ve adil bir dünya için, bayanın üreteceği tüm pahalara muhtaçlığımız var. Bayanlarımıza karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve eşit bir dünya diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir