METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
4.11.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
07
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

     a)    Şirketimizin 01.01.2020 ile 31.12.2020 devrine ait konsolide finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketimizin misyon ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Ahenk Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’nun önemli bahislerde gerçeğe muhalif bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih prestiji ile aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketteki misyon ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirket’in etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile Kurumsal Yönetim Ahenk Raporu (URF) ve Kurumsal İdare Bilgi Formu (KYBF)’nun ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu kıymetli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910672

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir