MSB kontratlı er alımı devam ediyor! 2021/1. periyot müracaat ekranı ve koşulları…

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılına ait kontratlı er temini için müracaat kılavuzu yayınlandı. 2021 yılında yapılacak olan kontratlı erbaş ve er temin faaliyetleri, Ulusal Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecektir. Müracaatlar tekrar ilgili bakanlığın sitesinde yer alan kurallar dahilinde yapılacaktır. Müracaat yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar) olmaları gerekmektedir. İşte kontratlı er alımına ait tüm ayrıntılar…

 

KİMLER MÜRACAAT YAPABİLİR?

 

En az ilköğretim mezunu olup;  Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış yahut askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri ortasında doğanlar) ve başka müracaat kaidelerini taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir formda okuyarak Kontratlı Erbaş ve Erliğe çabucak müracaatta bulunabilirsiniz.

MÜRACAAT KURALLARI NELER?

 • Türk vatandaşı ve erkek olmak, 

 • En az ilköğretim yahut yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, 

 • Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış yahut askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri ortasında doğanlar), 

 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha evvel subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş, kontratlı erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, 

 • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş yahut haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; 

 • (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen kabahatler, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra mekane yemin, cürüm uydurma, cinsel taarruz, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak, fuhuş, gayri alışılmış mukarenet, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyet kırıcı hatalar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden, 

 • (b) Firar, amir yahut üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan kabahatlerinden, 

 • (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda belirtilen kabahatlerden birisinden mahkûm olmamak, 

 • Taksirli kabahatler hariç olmak üzere bir kabahatten bir ay yahut daha fazla mahpus cezası ile mahkûm olmamak, 

 • Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

 • Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Evrakı (Ek-2) almış olmak, 

 • Uzunluk ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen pahalar içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında tartı üst sonu tablodaki üst sondan 10 kg fazla olabilir.), 

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde Kontratlı Erler için belirtilen koşulları 7/15 taşımak, 

 • Tahsilini kendi ismine yapmış olmak yahut rastgele bir kurum yahut kuruluşa karşı hizmet yahut tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 

İHTAR: Müracaatta bulunan adayların müracaat kurallarını taşımadıkları anlaşıldığında yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, imtihanın yahut temin sürecinin hangi etabında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) süreçleri iptal edilecektir.

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Adaylar müracaatlarını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Müracaat Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen temeller dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Hala silahaltında olan adaylar çevrimiçi müracaatlarını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye müracaat sayfasının çıktısını da eklemekanek, kıta özlük evraklarının koruma edildiği birinci amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar nitelik evraklarının hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

Adayların çevrimiçi (online) müracaat formunu doldurmalarını müteakip müracaat bilgileri müracaat merkezinde kayda girecektir. Müracaatın tamamlanmasını müteakip bütün süreçlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır. 

Çevrimiçi (online) müracaatlar, müracaat yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. 

Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon yahut kısa ileti (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını müracaat esnasında yanlışsız ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar. 

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim evrelerine katılmaları için davet yapılacaktır. Adayın internet üzerinden müracaat durumunu takip ederek yapacağı süreçleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu konu, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik kumandanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir. 

İHTAR: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. usullerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, bu dilekçelere karşılık verilmeyecek ve süreç yapılmayacaktır.

KONTRATLI ER MÜRACAAT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜRACAATLAR HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILIR?

İnternet üzerinden yapılacak müracaatlara istinaden adaylar imtihanlara planlanacak,

Adayların müracaatlarına; müracaat son günü itibariyle müracaat kurallarını taşıyıp taşımadıklarına nazaran (başvuruların son günü itibariyle yaş, eğitim, terhis vs.) süreç yapılacak, 2020 yılı içerisinde icra edilen kontratlı er temin faaliyetlerine müracaat yapan ve adaylık süreçlerinin (ikinci seçim evreleri, sıhhat raporu ve arşiv/güvenlik soruşturma işlemleri) olumlu sonuçlanması sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlığına mekanleştirilen adayların müracaatları sürece alınmayacaktır

Adayların asıl müracaat süreçleri ise seçim etabı süreçleri için MSB İşçi Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/Ankara’da yahut sonradan duyuru yapılacak imtihan merkezine geldiklerinde müracaat evrakları denetim edilerek yapılacaktır. Bu nedenle müracaat evraklarını beyan etmeyen, müracaat kaidelerini taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

MSB KONTRATLI ER KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir