OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
05/03/2021
Karar Sayısı
6 / 15
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

                     Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Kontrol ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız kontrole tabi tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Bildirimine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, (Kurumsal İdare Ahenk raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)’ nun ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda
–          Tarafımızca incelendiğini,
–          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli hususlarda gerçeğe karşıt bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
–          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Bildirimine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,ve SPK’nun II-17.1. sayılı Kurumsal İdare Bildirim çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Ahenk raporu (“URF”) ve  Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)’ nun işletmenin kurumsal idare unsurlarına ahengi ile ilgili durumunu dürüstçe yansıttığını
 bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Hürmetlerimizle,
 
                Denetim Komitesi Başkanı                                    Denetim Komitesi Üyesi  
                          Kazım YETİŞ                                            Abdurrahman ÇELİKER                                               
                                                     Kadir Kaan KAHVECİ
                                              Başkan Yardımcısı – Mali İşler           

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915717

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir