POMEM Polis alımı müracaat sonuçları ne vakit duyurulacak? 27. Periyot Polislik müracaat kaideleri

27. Dönem POMEM Polis alımı müracaat sonuçlarının ne vakit açıklanacağı yeni adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere  lisans mezunu 5.440 erkek, 960 bayan, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 bayan olmak üzere toplam 8.000 polis alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 8-21 Aralık tarihinde polislik müracaatlarını alınacaktı. Çünkü Müracaat tarihini son yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00’a kadar uzatıldı. Peki 27. Dönem POMEM polislik müracaat sonuçları ne vakit açıklanacak?

 

27.DÖNMEM POMEM POLİS ALIMI MÜRACAAT SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru 27. Dönem POMEM Polis alımı başvurusunun 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00’a kadar uzatıldığı,  Sınav fiyatının ise 24 Aralık saat 17.00’a kadar yatırılabileceği duyuruldu. 

27. Dönem POMEM Polis alımı müracaat sonuçlarının ne vakit açıklanacağına ait şimdi resmi bir duyuru yapılmadı. 

 

POMEM MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafındankabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkedenalınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik evrakı ile birlikte kabuledilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak,(Lisans mezunları için 2019 yahut 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan çeşidinden (65,00)taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’incimaddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit yahut görev malulü eşveya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı, TSKpersoneli şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı TerörleMücadele Kanununun 21 inci hususunun birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eşveya çocuklarından lisans mezunları için 2019 yahut 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3puan tipinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93puan cinsinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu şekildebaşvuruda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkatealınmak koşuluyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için 30 yaşındangün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya türel bir mahzuru bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak,Söz konusu yönetmeliğin ilgili hususlarında POMEM’lere alınacak öğrencilerin uzunluk ve kiloşartları aşağıda belirtilmiş, öteki konular için Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğiniinceleyiniz.(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boyuzunluğu olacaktır.)(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında BedenKitle İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen sürelergeçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsadahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletingüvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu kabahatlerden ötürü devam etmekte olanbir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılankonut ve gibisi mekanlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlakve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği materyalebakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkındaherhangi bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarîyaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

h) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyebulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday kendi elyazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

j) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir