Son dakika… Kira yardımı ve hibenin ayrıntıları belirli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe dayanak programına ait metot ve temeller belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Dayanağı Programı ve Uygulama Asılları Hakkında Bildiri’yi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, dayanak programı kapsamında hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki halde sağlanacak. Takviye programının mühleti, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen müddette müracaatların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.
Gelir kaybı dayanağı olarak, ticari yararları kolay yöntemde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe takviyesi sağlanacak.

Gelir kaybı dayanağından faydalanabilecek gerçek bireylerin vergi sicil kayıtlarına nazaran temel faaliyetlerini yürüttükleri iş mekanlerinin kira olması halinde, bu şahıslara büyükşehir belediyelerinin bulunduğu mekanlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, öbür mekanlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira takviyesi verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira dayanağı fiyatının altında olması durumunda iş yeri kira fiyatı kadar kira takviyesi ödenecek.

YARARLANMA ŞARTLARI

Bildirimle, takviye programından yararlanma şartları da belirlendi. Buna nazaran, bu takviye programından, 14 Aralık’tan evvel (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari yararları kolay yöntemde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen bölümlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yeniden bu tarih prestijiyle esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Takviye programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tarifleri müracaat tarihinden evvel Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıyeten yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tarif değişikliği yapanlar hibe takviyesinden yararlanamayacak.

Ticari karları kolay yordamda tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe dayanağından vergi sicil kayıtlarındaki temel faaliyet konusu üzerinden bir sefer faydalanabilecek.

Dayanak müracaatında bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, müracaatta bulunanlar bir iş yeri için kira dayanağından faydalanabilecek.

Hibe takviyesinden faydalanılan devirlerde vergi mükellefiyetinin aktif olarak devam etmesi gerekecek. Takviye başvurusu yapanın aktif olmadığının anlaşılması durumunda bu bireylere ödeme yapılmayacak.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan emsal nitelikteki dayanaklardan faydalanılması, bu dayanak programından faydalanılmasına mahzur teşkil etmeyecek.

MÜRACAAT SÜRECİ

Bakanlık, dayanak programının uygulanmasına ait müracaat, kıymetlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve öteki süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına vazife ve yetki verebilecek.

Dayanak müracaatları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Müracaatta bulunan tarafından müracaat ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira takviyesi müracaatında bulunanlardan, kelam konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini müracaat esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira takviyesi ödemesi yapılmayacak.

Takviye programı müracaat mühleti, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen müracaatlar hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.
Takviye müracaatının uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına dayanak ödemesi yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir